FAB Dienstverlening BV Groningen  
   
Het voeren van salarisadministraties is een van de diensten van FAB Dienstverlening b.v. waarmee veel werk uit de handen van een ondernemer wordt gehaald. Bij deze dienstverlening moet u denken aan het leveren van salarisstroken, het maken van een personeelskostenoverzicht, het maken van een ziekte-overzicht, het invullen van lonnheffingformulieren en het maken van wachtgeldberekeningen.

 
   
Doelstelling

Salarisstroken
De salarisstrook wordt per werknemer geleverd. Hiervoor wordt een bruto-/ nettoberekening gemaakt. De lay-out van de overzichten is conform de aanlevering van de instelling die de berekeningen en stroken verzorgt (momenteel RAET). De jaaropgaaf van de medewerkers wordt eens per jaar verstrekt aan het begin van het nieuwe belastingjaar.

Persneelskostenoverzicht
Naast de reeds genoemde stroken levert het FAB maandelijks een personeelskostenoverzicht aan voor de boekhouding. In dit overzicht worden op verzoek van de opdrachtgever de personele kosten gegroepeerd naar projecten/activiteiten. Indien gewenst kan de salarisadministratie in plaats van een groepering ook een uitsplitsing op persoonsniveau aanreiken.

Ziekte-overzicht
Periodiek overzicht van het ziekteverzuim.
Productie: afhankelijk van de afspraak met de opdrachtgever.

Loonheffingformulieren
Opstellen van afrekeningen voor de opdrachtgever aan derden conform de door derden vastgestelde eisen.

Wachtgeldberekening
Periodieke wachtgeldoverzichten conform CAO en afspraken met de opdrachtgever.

Het FAB werkt in tegenstelling tot een aantal van haar concurrenten met één tarief per persoon. In dit tarief zitten alle mutaties zoals wijzigingen in bestaande contracten, periodieken, verwerken van maandelijkse reiskostenvergoedingen en onregelmatigheidstoeslag, meegenomen. De klanten van het Fab worden hierdoor nooit onverwachts met meerkosten geconfronteerd.

Voor meer informatie betreffende deze diensten kunt u contact opnemen met John Wolters of Bernard Hageman via telefoonnummer 050-3176500. Ook kunt u onderstaand formulier invullen, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Emailformulier

Wilt u meer informatie, vul dan onderstaand e-mailformulier in, of kijk op onze contact-pagina.

Naam
Email (Verplicht)
Telefoon
Bericht
 
 
       
 


Bezoekadres:
Kraneweg 68, 9718JT Groningen
Postadres:
Postbus 226, 9700 AE Groningen
Tel: 050-3176500
Fax: 050-3138419
Email: info @ fab-bv.nl

 
KvK-nummer: 02075123 © 2007 FAB Dienstverlening BV